Ο Δήμος Θεσσαλονίκης η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης πρόκειται να πραγματοποιήσει, σε ενήλικους κατοίκους ή δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης, μαθήματα Ιταλικής – Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσας στο κέντρο Δια Βίου Μάθησης (οδός: Εγνατίας 132) κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2017.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής :

ΑΓΓΛΙΚΑ

Δύο τμήματα (25 ατόμων) αγγλικής γλώσσας για αρχάριους που αφορούν άνεργους και φοιτητές πρωινές ώρες και δύο τμήματα (25 ατόμων) για εργαζόμενους (25 ατόμων) απογευματινές ώρες.

Τμήμα Α Τρίτη – Πέμπτη 9:00 π.μ -11:00π.μ. Διάρκειας 30 ωρών Άνεργοι –φοιτητές

Τμήμα Β Τρίτη – Πέμπτη 11:00 π.μ – 13:00 Διάρκειας 30 ωρών Άνεργοι –φοιτητές

Τμήμα Γ Δευτέρα 17:30-19:30 Διάρκειας 25 ωρών Εργαζόμενοι

Τμήμα Δ Δευτέρα 19:30-21:30 Διάρκειας 25 ωρών Εργαζόμενοι

ΙΤΑΛΙΚΑ

Δύο τμήματα (25 ατόμων) ιταλικής γλώσσας για αρχάριους που θα αφορούν άνεργους και φοιτητές πρωινές ώρες και δύο τμήματα (25 ατόμων) για εργαζόμενους απογευματινές ώρες.

Τμήμα Α Δευτέρα – Τετάρτη 17:30-19:30 Διάρκειας 30 ωρών Εργαζόμενοι

Τμήμα Β Δευτέρα – Τετάρτη 19:30-21: 30 Διάρκειας 30 ωρών Εργαζόμενοι

Τμήμα Γ Τρίτη – Πέμπτη 9:00 π.μ -11:00π.μ. Διάρκειας 30 ωρών Άνεργοι –φοιτητές

Τμήμα Δ Τρίτη – Πέμπτη 11:00 π.μ – 13:00 Διάρκειας 30 ωρών Άνεργοι –φοιτητές

ΓΑΛΛΙΚΑ

Τέσσερα τμήματα (25 ατόμων) γαλλικής γλώσσας για αρχάριους που αφορούν άνεργους και φοιτητές πρωινές ώρες και τέσσερα τμήματα για εργαζόμενους (25 ατόμων) απογευματινές ώρες.

Τμήμα Α Δευτέρα – Τετάρτη 17:30-19:30 Διάρκειας 30 ωρών Εργαζόμενοι

Τμήμα Β Δευτέρα – Τετάρτη 17:30-19:30 Διάρκειας 30 ωρών Εργαζόμενοι

Τμήμα Γ Δευτέρα – Τετάρτη 19:30-21: 30 Διάρκειας 30 ωρών Εργαζόμενοι

Τμήμα Δ Δευτέρα – Τετάρτη 19:30-21: 30 Διάρκειας 30 ωρών Εργαζόμενοι

Τμήμα Ε Τρίτη – Πέμπτη 9:00 π.μ -11:00π.μ. Διάρκειας 30 ωρών Άνεργοι –φοιτητές

Τμήμα ΣΤ Τρίτη – Πέμπτη 9:00 π.μ -11:00π.μ. Διάρκειας 30 ωρών Άνεργοι –φοιτητές

Τμήμα Ζ Τρίτη – Πέμπτη 11:00 π.μ – 13:00 Διάρκειας 30 ωρών Άνεργοι –φοιτητές

Τμήμα Η Τρίτη – Πέμπτη 11:00 π.μ – 13:00 Διάρκειας 30 ωρών Άνεργοι –φοιτητές

Η έναρξη των τμημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και η αίτηση συμμετοχής θα αναρτηθεί στις 30 Μαΐου στις 10:00 εδώ. Oι εγγραφές για τα θερινά τμήματα εκμάθησης γαλλικής και αγγλικής γλώσσας θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής και αίτησης θα έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος μόνο για ένα τμήμα.

Μοναδικό κριτήριο επιλογής των σπουδαστών, αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων του κάθε τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να είναι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι είναι:

Δημότης Θεσσαλονίκης (πιστοποιητικό ατομικό ή οικογενειακής κατάστασης) ή κάτοικος Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή οτιδήποτε αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας)
Φοιτητής (φοιτητική ταυτότητα ή βεβαίωση σπουδών) ή άνεργος (αντίγραφο κάρτας ανεργίας ή πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ)
Εργαζόμενους βεβαίωση εργασίας.

Για πληροφορίες σχετικά με τα αγγλικά και ιταλικά είναι ο υπάλληλος κ. Ιωάννης Σταθόπουλος τηλ. 2313318665 και για τα γαλλικά ο κ. Χρήστος Τσιώτας τηλ. 231331 8666

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας 8.00π.μ έως 13.00.

Advertisements