Νέες θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν στο νομό Θεσσαλονίκης, ενώ ένα ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης και πρόσληψης υπαλλήλων ανακοίνωσε η γνωστή αλυσίδα Lidl.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ»- ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ», εξέδωσε ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Δείτε την προκήρυξη με τις θέσεις και τα προσόντα αναλυτικά εδώ.

Απο 10/1 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο ΑΣΕΠ για 80 μόνιμες θέσεις εργασίας στην ΕΥΑΘ. Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 5Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 10 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2016 Τ.Θ. 14 308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10 αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν. Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 30ης Ιανουαρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Σπουδές στο εμπόριο καταναλωτικών ειδών προσφέρει η αλυσίδα καταστημάτων Lidl μέσα από ένα τριετές πρόγραμμα σπουδών και έμμισθης εργασίας στη Γερμανία μισθό που φτάνει και τα 1.800 ευρώ.

Στο διάστημα που η εργασία εναλλάσσεται με τις σπουδές , οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν ενεργά σε εργασίες καταστήματος, αναλαμβάνοντας σταδιακά περισσότερες ευθύνες, από την ταξινόμηση εμπορευμάτων και το ταμείο, έως και τη διοίκηση μίας περιοχής καταστημάτων. Τα 2 πρώτα έτη θα εξοικειωθούν με ομάδες εργασίας και με τις διαδικασίες στα καταστήματα μιας ευρύτερης περιοχής στη Γερμανία. Το τελευταίο έτος θα αναλάβουν αρμοδιότητες στη χώρα προέλευσής , ως διοικητικό στέλεχος (Προϊστάμενος-η Πωλήσεων). Στόχος είναι σύμφωνα με την Lidl , μετά την επιτυχή αποφοίτησή , να αναλάβετε τη θέση Προϊστάμενου-ης Πωλήσεων στην εταιρία μας. Ως Προϊστάμενος-η Πωλήσεων διοικείτε έως πέντε καταστήματα σε μία ευρύτερη περιοχή και έχετε στην ευθύνη σας περίπου 80 με 100 εργαζόμενους. Αναλαμβάνετε τη στελέχωση, την κινητοποίηση και την ανάπτυξη του προσωπικού των καταστημάτων.

Επίσης θα είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας, καθώς και την ενίσχυση της φιλοσοφίας της Lidl. Εκτός από ένα μισθό άνω του μέσου όρου στην αγορά εργασίας,παρέχεται εταιρικό αυτοκίνητο. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Lidl οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου, να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και να γνωρίζουν άπταιστα την ελληνική, γερμανική και αγγλική γλώσσα. Τυχόν πρότερη πρακτική άσκηση ή επαγγελματική εμπειρία θα συνεκτιμηθούν. Το πρόγραμμα ξεκινά τον Οκτώβριο 2017 και θα πραγματοποιηθεί στο Duales Hochschule στην πόλη Heilbronn της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Περιλαμβάνει θεωρητικές σπουδές στα Γερμανικά και δευτερευόντως στα Αγγλικά, οι οποίες θα εναλλάσσονται ανά τρεις μήνες με εργασία σε καταστήματα Lidl, ενώ με τη λήξη της τριετούς φοίτησης οι συμμετέχοντες εξασφαλίζουν τίτλο σπουδών Bachelor of Arts και επιστρέφουν για εργασία στην Ελλάδα. Στο εναλλασσόμενο με τις σπουδές διάστημα, οι σπουδαστές θα συμμετέχουν σε εργασίες καταστήματος, οι οποίες αφορούν από την ταξινόμηση εμπορευμάτων και ταμείο έως και τη διοίκηση μιας περιοχής καταστημάτων. Οι επιτυχόντες θα αμείβονται από την έναρξη των σπουδών τους με 1.400 ευρώ μεικτά το πρώτο έτος έως 1.800 ευρώ μεικτά το τρίτο. Βιογραφικά αποστέλλονται έως το τέλος του μήνα στην ιστοσελίδα http://application.lidl.com.

Advertisements