Δωρεάν μαθήματα στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης της Θεσσαλονίκης

στις

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του δήμου Θέρμης. Ο Δήμος Θέρμης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θέρμης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θέρμης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

  • Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτης: υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας (25 ώρες)
  • Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση (25 ώρες)
  • Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά (25 ώρες)
  • Τοπική Ιστορία (25 ώρες)
  • Εκμάθηση Ποντιακής Διαλέκτου (150 ώρες)
  • Ιστορία της Τέχνης (25 ώρες)

Τα τμήματα θα λειτουργήσουν σε σχολεία του δήμου Θέρμης αναλόγως με τις αιτήσεις που συμπληρωθούν. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ από τους ενδιαφερόμενους στο κοινοτικό κατάστημα Τριλόφου, στο ΚΕΠ των Βασιλικών, στο Κέντρο Κοινότητας Θέρμης και στο Κοινωνικό Φαρμακείο Θέρμης που βρίσκεται στη Νέα Ραιδεστό.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Θέρμης:

Τηλ. : 2313-300730

Ταχ. Διεύθυνση: Βίκτωρος Ουγκώ 4

Email: kdvm@thermi.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης διοργανώνει το πρόγραμμα: «Αρχιτεκτονική Εσωτερικού χώρου».

Η εικαστικός κ. Ιουλιανή Καζάκη, προσφέρεται εθελοντικά να διδάξει μαθήματα Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις (4) συναντήσεις και θα είναι: γραμμικό σχέδιο, χρώμα, χρωματολογία, ψυχολογία χρώματος, ελεύθερο σχέδιο, προοπτικό σχέδιο, αξονομετρικό έπιπλο, ζωγραφική σε μετάξι, υαλογραφία, ιστορία τέχνης και επίπλου, διακόσμηση εσωτερικών χώρων και εργονομίας καθώς και βασικές γνώσης βιτρίνας.

Τα πρόγραμμα διάρκειας 4 εβδομάδων, θα ξεκινήσει στις 19 Δεκεμβρίου του 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2020. Τα μαθήματα θα διεξάγονται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη απόγευμα από τις 16.30 έως 19.30, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, στην οδό Εγνατία 132. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους είναι είτε δημότες, είτε κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εφόσον επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι είναι δημότες (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) ή κάτοικοι Δήμου Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή οτιδήποτε αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας).

Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων (20 συμμετέχοντες). Να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων πρέπει να είναι κανονική. Αυτό είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης, που θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019.

Η αίτηση θα αναρτηθεί εδώ: στις 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ. έως τη συμπλήρωση του τμήματος, ακολουθώντας τη διαδρομή http:Thessaloniki.gr/θέλω-από-το δήμο/θέλω-να-εξυπηρετηθώ/σπουδάζω/Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού στο τηλ: 2313318663.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Παύλου Μελά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παύλου Μελά στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παύλου Μελά μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α1 50
2 ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α1 50
3 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 150
4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 50
5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 50

6 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Τηλ. :2310643489,2310649162

Ταχ. Διεύθυνση: Βουλγαροκτόνου και Σκύδρας Μετέωρα Email: kdvm@pavlosmelas.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Χώροι και ώρες συλλογής αιτήσεων

1.Κέντρο Δια Βίου Μάθησης , Βουλγαροκτόνου και Σκύδρας, Πνευματικό Κέντρο Μετεώρων. Ισόγειο τηλ:2310643489 – 2310649162 ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-14.00 και Τρίτη και Πέμπτη 17.00-20.00

2.Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά Λήμνου 2 Νικόπολη Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 9.00-13.00

3.Κέντρο Πολιτισμού “Χρήστος Τσακίρης” Λαγκαδά 221 Σταυρούπολη 1ος όροφος Δευτέρα και Τετάρτη 15.00-20.00 .

Από Πέμπτη 28 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019.

Απαραίτητη η προσκόμιση Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Αιτήσεις/πληροφορίες ΕΔΩ.

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αμπελόκηπων – Μενεμένης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 25
2 ΑΓΓΛΙΚΑ Α1 50
3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 50
4 ΡΩΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Α1-Α2) 25
5 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 25
6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: α) Τηλ. :2313313671 -72, Ταχ. Διεύθυνση: Π. Γρηγορίου Ε 12 ,Αμπελόκηποι, Email: paideia@ampelokipi-menemeni.gr β)Τηλ. :2310771607 , – 771480,Ταχ. Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 2, Άγ. Νεκτάριος, Email:kentrokoinotitas @ampelokipimenemeni.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.