Δωρεάν πλέον η μετακίνηση των ανέργων με τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ!

Από τον Ο.Α.Σ.Θ. ανακοινώθηκε ότι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τις 17.8.2017 αποφασίστηκε η ελεύθερη κυκλοφορία με τα λεωφορεία του Οργανισμού των ανέργων. Χρειάζεται επίδειξη κατά τη διάρκεια του ελέγχου της αστυνομικής τους ταυτότητας και της εν ισχύ κάρτας ανεργίας (ή βεβαίωσης) από τον Ο.Α.Ε.Δ..

Σε περίπτωση που είσαστε άνεργος και ελεγκτής του ΟΑΣΘ σας έχει κόψει πρόστιμο, μπορείτε να προβείτε σε διαγραφή του με την υποστήριξη του Δικτύου Ανέργων Θεσσαλονίκης. Για τις ενέργειες του Δικτύου ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Τι ισχύει για τις κάρτες και τα εισιτήρια του ΟΑΣΘ

Εισιτήριο για μία μετακίνηση

Κανονικό 1 ευρώ
Μειωμένο 50 λεπτά
Όταν εκδίδονται από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, τιμώνται προς 1,10 € τα κανονικά και 0,60 € τα μειωμένα.

Εισιτήριο για 2 μετακινήσεις
Κανονικό 1,20 ευρώ
Μειωμένο 60 λεπτά

Τα χρονικά εισιτήρια των δύο (2) μετακινήσεων (Κανονικό ή Μειωμένο) ισχύουν για 2 μετακινήσεις που θα γίνουν από και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και από και προς οποιαδήποτε λεωφορειακή γραμμή μέσα σε 70 λεπτά της ώρας από την έκδοσή τους (αν εκδοθούν μέσα στα λεωφορεία) ή από την πρώτη επικύρωσή τους (αν είναι προτυπωμένα όπως τα άνω εικονιζόμενα).

Όταν εκδίδονται από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, τιμώνται προς 1,30 € τα κανονικά και 0,70 € τα μειωμένα.

Εισιτήριο για 3 μετακινήσεις
Κανονικό 1,50 ευρώ
Μειωμένο 80 λεπτά

Τα χρονικά εισιτήρια των τριών (3) μετακινήσεων (Κανονικό ή Μειωμένο) ισχύουν για έως 3 μετακινήσεις που θα γίνουν από και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και από και προς οποιαδήποτε λεωφορειακή γραμμή μέσα σε 90 λεπτά της ώρας από την έκδοσή τους (αν εκδοθούν μέσα στα λεωφορεία) ή από την πρώτη επικύρωσή τους (αν είναι προτυπωμένα όπως τα άνω εικονιζόμενα).

Όταν εκδίδονται από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα η τιμή αυτών δεν προσαυξάνεται.

Εισιτήριο για 4 μετακινήσεις
Κανονικό 2 ευρώ
Μειωμένο 1 ευρώ

Τα χρονικά εισιτήρια των τεσσάρων (4) μετακινήσεων (Κανονικό ή Μειωμένο) ισχύουν για έως 4 μετακινήσεις που θα γίνουν από και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και από και προς οποιαδήποτε λεωφορειακή γραμμή μέσα σε 120 λεπτά της ώρας από την έκδοσή τους (αν εκδοθούν μέσα στα λεωφορεία) ή από την πρώτη επικύρωσή τους (αν είναι προτυπωμένα όπως τα άνω εικονιζόμενα).

Όταν εκδίδονται από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα η τιμή αυτών δεν προσαυξάνεται.

Εισιτήρια πολιτιστικής γραμμής 50 και Express 78 και 78Ν
Κανονικό 2 ευρώ
Μειωμένο 1 ευρώ

Τα εισιτήρια της Πολιτιστικής Γραμμής (50) και Αεροδρομίου Μακεδονίας (78 & 78Ν) ισχύουν μόνο για μία (1) μετακίνηση, που αφορούν αποκλειστικά στις γραμμές αυτές.

Όταν εκδίδονται από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα η τιμή αυτών δεν προσαυξάνεται.

Κάρτες απεριορίστων διαδρομών

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 30,00€ κανονικό και 15,00€ μειωμένο
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 84,00€ κανονικό και 42,00€ μειωμένο
ΕΞΑΜΗΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΙΟΥΛΙΟ 150,00€ κανονικό και 75,00€ μειωμένο
ΕΤΗΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 270,00€ κανονικό και 135,00€ μειωμένο

Μειωμένη κάρτα και εισιτήρια δικαιούνται ΜΟΝΟ οι κατηγορίες Φοιτητών, Μαθητών, Πολυτέκνων, Ηλικιωμένων άνω των 65 ετών, A. με Α. με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. ΑΛΛΑ οι νέοι έως και 30 ετών, μέσα από το πρόγραμμα της κάρτας Νεολαίας δικαιούνται έκπτωση στην κάρτα τους. Κάντε κλικ εδώ!

Επιπλέον οι άνεργοι δικαιούνται μέσω του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης μηνιαίες κάρτες πολλαπλών διαδρομών του ΟΑΣΘ με έκπτωση 20%. Δικαιούχοι της εργατικής κάρτας είναι όλα τα μέλη των Σωματείων της δύναμης του Ε.Κ.Θ (εργαζόμενοι), οι οποίοι μπορούν να την παραλαμβάνουν από το Ε.Κ.Θ (Αριστοτέλους 32), καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τις ώρες : 08:15 – 20:00 συνεχόμενα αφού προσκομίσουν :

Την αστυνομική τους ταυτότητα
Μια φωτογραφία
Βεβαίωση από τη διοίκηση του Σωματείου του οποίου είναι μέλη
Το αντίτιμο της κάρτας που αντιστοιχεί σε 24 EΥΡΩ
Οι μηνιαίες κάρτες πολλαπλών διαδρομών διατίθενται από τις 21 του προηγούμενου μήνα της ισχύος της κάρτας.

Οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν σε όλες τις λεωφορειακές γραμμές του Ο.Α.Σ.Θ. κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος των.

Κάθε κάρτα απεριορίστων διαδρομών (μηνιαία, τριμηνιαία,εξαμηνιαία, ετήσια) συνοδεύεται από την «ταυτότητα» που εκδίδεται από τον Ο.Α.Σ.Θ.,η οποία φέρει τα στοιχεία και την φωτογραφία του κατόχου.

Για την έκδοσή της ταυτότητας, απαιτούνται 2 έγχρωμες φωτογραφίες και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση δικαιούχων μειωμένου κομίστρου (φοιτητές, μαθητές, πολύτεκνοι ή A. με Α. με ποσοστό 67% και άνω) , απαιτείται και η επίδειξη του δικαιολογητικού που παρέχει την δυνατότητα έκπτωσης.

Οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών διατίθενται από τα εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ δέκα (10) ημέρες πρίν και δέκα (10) ημέρες μετά την πρώτη ημέρες μετά την πρώτη ημέρα ισχύος κάθε κάρτας.

Οι απολεσθείσες κάρτες απεριορίστων διαδρομών όλων των τύπων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, δεν αντικαθίστανται από τον Οργανισμό.

Advertisements